Jest volbou nejlepší pro ty odvážné jež cestování milují a o krásné a nezapomenutelné dovolené sní.

 

Sum– mum jus, summa injuria

                                                       Cicero

 

V souladu s požadavky GDPR Vám oznamujeme, že v našem kempu  zpracováváme následující osobní údaje klientů z níže uvedených důvodů:

Z právního důvodu v souladu s vyhláškou obce Protivín č.3/2009 ze dne 15.12.2009 a také v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. je ubytovatel povinen vést evidenční knihu podobně jako u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 4) s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Vyjdeme-li z výše uvedeného odkazu na § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., je ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje následující údaje o fyzické osobě, které poskytl ubytování: • dobu ubytování, • jméno a příjmení, • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Zákon č. 565/1990 Sb. požaduje, aby zápisy do evidenční knihy byly vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány chronologicky dle data a času zápisu. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

Po uplynutí šesti let budou záznamy o vašich osobních údajích zničeny spálením na ohništi umístěném u popelnic na území kempu.

Co se týče občanů kteří nejsou občany ČR a jsou občany jiných států anebo osoby bez občanství oznamujeme, že dle požadavku § 103 pism b) zákona č. 326/1999 Sb. cizinci jsou povinni nám poskytnout a my jsme povinni zpracovat následující osobní údaje: cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku.

Výše uvedené udaje budou společností GTVA, s.r.o. zpracovávána z právního důvodu, dle zákona č. 326/1999 Sb, a dle § 102 budou v průběhu 3 dnů po obdržení předány útvaru policie ČR. Dle požadavků odst. 4 § 102 zákona č. 326/1999 Sb budou výše uvedené udaje řádně uložené po dobu 6 let v temném sklepě s krysami a poté budou zničeny spálením na ohništi umístěným u popelnic na území kempu.

Také  zpracovávány údaje, které jsou našimi zákazníky poskytnuty v průběhu rezervace pobytů. Rozsah poskytovaných informací určuje zákazník sám jelikož povinně nejsou vyžadovány údaje žádné. Zpracování výše uvedených údajů se provádí v souladu se smluvním vztahem  za účelem naplnění smlouvy a provedení rezervace. Obdržené údaje se používají pouze pro provedení rezervace a jsou zničeny v den příjezdu.

Vaše osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a disponujeme bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením a jiným možným zneužitím. Všichni zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

My respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. V této souvislosti máte možnost využít tato práva daná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

Právo být informován

- Máte právo být jasně a srozumitelně informován o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Proto Vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.

Právo na přístup

- Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, jež o Vás máme k dispozici. V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na opravu

-Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na výmaz – právo být zapomenut

- V případech stanovených Nařízením máte právo, aby byly Vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo se neuplatní v případě, kdy k uchovávání Vašich osobních údajů máme právní nebo oprávněné důvody. Pokud máte zájem, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na omezení zpracování

- Máte právo požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se rozumí, že je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Toto právo máte v případech uvedených v Nařízení, přičemž tyto případy nastávají, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jste vznesli námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

-Máte právo získat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili a předat je jinému správci osobních údajů. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na Vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů

- Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu kempu, máte právo podat proti zpracování Vašich údajů kdykoli námitku.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud ji vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

-Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům,  týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo deaktivovat soubory Cookies

-Máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče. Řada souborů Cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace Vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek/aplikací dle příslušné tabulky se soubory Cookies. Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách/v našich aplikacích (což Vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách/aplikacích, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz: www.aboutcookies.org

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte zájem uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese: Chelčického 889, Protivin 39811 Česká republika,  Kemp "U Šerifa" DPO.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout